logoDialog
800px-Uniwersytet_Papieski_Jana_Pawła_II_w_Krakowie_Logo_(2)

ZESPÓŁ BADAWCZY

Zespół realizujący projekt

Kierownik:

 • dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Główni wykonawcy:

Polska
 • prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Łukasz Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Janusz Mieczkowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Alicja Z. Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • mgr Marek Grzelak (filolog klasyczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w Krakowie)

Ukraina

 • dr Vasyl Rudeyko (Katolicki Uniwersytet Ukraiński we Lwowie)
 • prof. dr Mykhailo Zhurba (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.Dragomanova w Kijowie)
 • dr Roman Ostrovskyy (Greckokatolickie Kijowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Knjażyczach)
 • dr Oleksii Braslavets (Narodowa Akademia Menedżmentu w Kijowie)
 • mgr lic. Viktoriya Semenova (Wyższy Instytut Nauk Religijnych w Kijowie)
Białoruś
 • dr Dzianis Liseichykau (Narodowe Archiwum Historyczne w Mińsku)
 • dr Siarhey Veremeyeu (Państwowy Uniwersytet Homelski im. F. Skoryny w Homlu)
 • archimandryta dr Sergiusz Gajek (Administrator Apostolski Grekokatolików na Białorusi)

Koordynacja i administracja projektu:

 • mgr Iwona Bąk (Kierownik Centrum Naukowo – Badawczego i Współpracy Międzynarodowej UPJPII w Krakowie)
 • mgr lic. Viktoriya Semenova (Wyższy Instytut Nauk Religijnych w Kijowie)

Opis doświadczeń naukowych:

ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII w Krakowie

kierownik Katedry Historii Liturgii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie, pracownik Instytutu Liturgicznego UPJPII, wykładowca Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Wyższego Instytutu Nauk Religijnych w Kijowie (Ukraina). Doktorat o obrzędzie poświęcenia krzyżma (myronu) w tradycji bizantyjsko-słowiańskiej w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie (1997).

ks. dr hab. Janusz Mieczkowski
(UPJPII w Krakowie)

adiunkt w Katedrze Historii Liturgii UPJPII, zastępca dyrektora Instytutu Liturgicznego UPJPII, zakres badań: historia liturgii w starożytności, liturgia trydencka, historia liturgii w Polsce;

dr Roman Ostrovskyy

wice-rektor Greckokatolickiego Kijowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Knjażyczach, wykładowca biblistyki

dr Dzianis Liseichykau

dr nauk historycznych zastępca dyrektora ds. naukowych Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku

o. dr Jan Sergiusz Gajek

archimandryta, wizytator apostolski Kościoła Greckokatolickiego na Białorusi, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, dr nauk humanistycznych KUL

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)

kierownik Zakładu Historii Kościoła Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

literaturoznawca, slawista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie

dr Vasyl Rudeyko

liturgista greckokatolicki, wykładowca liturgiki na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie

dr Oleksii Braslavets

doktor nauk ekonomicznych (PhD in Economic Sciences), mgr finansów publicznych, mgr prawoznawstwa, wykładowca w Narodowej Akademii Menadżmentu (Katedra Finansów i Sprawy Bankowej, Katedra Prawa Cywilnego i Procesowego), prowadzi kursy o tematyce prawno-kanonicznej i doktrynalno-socjalnej w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych Św. Tomasza w Kijowie

dr Siarhey Veremeyeu

docent Katedry Historii Słowian i Specjalnych Nauk Historycznych Państwowego Uniwersytetytetu Homelskiego im. F. Skoryny w Homlu

dr hab. Łukasz Marzec
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ

mgr Marek Grzelak

filolog klasyczny, lektor języka łacińskiego i greckiego na UPJPII w Krakowie

prof. dr Mykhailo Zhurba

kierownik Katedry Historii i Archeologii Słowian na Wydziale Historii Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.Dragomanova w Kijowie, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego „Słowiański Świat”, akademik Ukraińskiej Akademii Nauk Historycznych

mgr lic. Viktoriya Semenova

mgr pedagogiki, mgr prawoznawstwa, mgr lic. prawa kanonicznego, doktorantka teologii na UPJPII w Krakowie; wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych Św. Tomasza w Kijowie, lektor języka polskiego na  Wydziale Historii Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanova w Kijowie

dr hab. Alicja Z. Nowak, prof. UJ w Krakowie

kierownik Katedry Ukrainoznawstwa, a następnie Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie