logoDialog
800px-Uniwersytet_Papieski_Jana_Pawła_II_w_Krakowie_Logo_(2)

NOWE TŁUMACZENIE

STATUTY SYNODU ZAMOJSKIEGO 1720 ROKU

Nowe tłumaczenie z komentarzami

W 2020 roku mija trzysta lat od znaczącego wydarzenia zarówno w dziejach Kościoła greckokatolickiego, jak i w historii Polski, Ukrainy i Białorusi, jakim był Synod Zamojski, który odbył się w 1720 roku. Z tej okazji do rąk Czytelników trafia nowe polskie tłumaczenie uchwał synodalnych z języka łacińskiego, dokonane przez pana Marka Grzelaka oraz ks. Przemysława Nowakowskiego CM (UPJPII w Krakowie). Lekturę i zrozumienie statutów synodalnych ułatwia zastosowane w wydaniu równoległe rozmieszczenie tekstu łacińskiego i polskiego, a także towarzyszące im specjalistyczne komentarze – historyczny, prawny i liturgiczny. Statuty Synodu Zamojskiego obejmują bowiem cały szereg zagadnień z życia Kościoła greckokatolickiego, które dotyczą jego doktryny, organizacji, administracji, prawa i liturgii. Mamy nadzieję, że publikacja tekstów źródłowych Synodu nie tylko przyczyni się do rozwoju dalszych badań, dyskusji, wymiany poglądów, które umożliwią obiektywną ocenę jego dzieła po trzystu latach, ale będzie też stymulować owocny dialog między różnymi dyscyplinami nauki i zbliżenie narodów tworzących kiedyś wspólny dom – wielonarodową Rzeczpospolitą.

    Inicjatywa krytycznego wydania Statutów Synodu Zamojskiego wraz z tłumaczeniem jest bardzo cenna i pozwoli na prowadzenie dalszych badań nie tylko nad historią Kościoła greckokatolickiego, ale i nad szeroko rozumianą kulturą religijną na terenach Rzeczypospolitej na przestrzeni stuleci  (prof. dr hab. Józef Marecki)

Recenzja ks. dr hab. Leszka Abramowicza (KUL):  pobierz pdf