logoDialog
800px-Uniwersytet_Papieski_Jana_Pawła_II_w_Krakowie_Logo_(2)

SYNOD ZAMOJSKI
1720 – 2020.
POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA

Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo-Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG

KILKA SŁÓW

O PROJEKCIE

Projekt obejmuje interdyscyplinarną i historyczno-kulturową analizę wydarzenia historycznego (Synod Zamojski 1720 r.), ważnego dla Białorusinów i Ukraińców w kontekście ich związków z kulturą łacińską za pośrednictwem polskim. Projekt, odwołując się do historii, odnosi się do współczesności, próbując zbadać i określić obecny stopień europejskiej świadomości i identyfikacji Białorusinów i Ukraińców.

BIEŻĄCE

WYDARZENIA

Spotkanie autorskie "SYNOD ZAMOJSKI 1720. POST SCRIPTUM"

W dniu 14 września 2021 roku w zabytkowej Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego w Zamościu miało miejsce spotkanie autorskie i prezentacja książki „Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020. Wyzwania i perspektywy” pod wspólnym hasłem „SYNOD ZAMOJSKI 1720. POST SCRIPTUM”. Organizatorami spotkania byli wspólnie  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Zamojskie w Zamościu.
Dalsza część tekstu tutaj.

Konferencja naukowa

"Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020: wyzwania i perspektywy"

Kraków, 18-19 listopada 2020

Szczegóły tutaj

Konferencja naukowa
„Synod Zamojski 1720-2020. In Memoriam” z okazji 300-lecia Synodu Zamojskiego

W dniu 17 września 2020 roku w sali Consulatus Ratusza Zamojskiego miała miejsce konferencja naukowa pt. „Synod Zamojski 1720-2020. In memoriam” z okazji, przypadającego w tym roku 300-lecia zakończenia obrad Synodu Zamojskiego Kościoła unickiego w Zamościu, który obradował od 26 sierpnia do 17 września 1720 roku. Synod ten był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła greckokatolickiego ziemiach polskich. Stanowił ważny krok w procesie jednoczenia Kościołów łacińskiego i wschodniego pod zwierzchnictwem papieskim, na obszarze I Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej

Konferencja z okazji 300-lecia Synodu Zamojskiego


Pobranie programu:

Program. pdf

Spotkanie zespołu badawczego projektu

W dniach 28 – 29.10.2019 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II-go w Krakowie odbyło się spotkanie zespołu badawczego, które zainicjowało realizację projektu „Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo – Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego” (program  MNiSW „Dialog”). Wzięli w nim udział członkowie zespołu z trzech krajów: z Polski – ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII (kierownik projektu), dr hab. Łukasz Marzec (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ, ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (UPJPII), mgr Marek Grzelak (UPJPII), z Ukrainy – o. dr Vasyl Rudeyko (Katolicki Uniwersytet Ukraiński we Lwowie), o. dr Roman Ostrovskyy (Greckokatolickie Kijowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Kniażyczach), prof. dr Mykhailo Zhurba (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanova w Kijowie), mgr Oleksii Braslavets (Narodowa Akademia Menedżmentu w Kijowie), mgr lic. Viktoriya Semenova (Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie), z Białorusi – dr Dzianis Liseichykau (Narodowe Archiwum Historyczne w Mińsku), archimandryta dr Sergiusz Gajek (Administrator Apostolski Grekokatolików na Białorusi).

Celem spotkania było omówienie treści i głównych założeń projektu oraz ich realizacji na poszczególnych etapach projektu. Uczestnicy wysłuchali trzech referatów metodologicznych (autorzy – dr hab. Łukasz Marzec, dr Dzianis Liseichykau, mgr Oleksii Braslavets) oraz zapoznali się z uwagami tłumacza Statutów Synodu Zamojskiego (filolog klasyczny – mgr Marek Grzelak). Doprecyzowane zostały zadania poszczególnych członków zespołu badawczego i terminy ich wykonania (nowe polskie tłumaczenie Statutów Synodu, komentarze do Statutów Synodu, konferencja w Krakowie, organizacja warsztatów studenckich na Ukrainie i Białorusi). Ustalono tytuł i daty konferencji o Synodzie Zamojskim w Krakowie (18 – 19.11.2020), tematykę referatów (członkowie zespołu) i zaproponowano zaproszenie kilku prelegentów spoza zespołu projektu. Zaproponowano różne formy zagranicznych warsztatów studenckich w zależności od miejsca ich przeprowadzenia (seminarium duchowne, uniwersytet, instytut, archiwum) i uczestników (klerycy, studenci świeccy uczelni państwowych i kościelnych, młodzi naukowcy). 

W dyskusjach podczas spotkania podkreślano, że należy w nowy, interdyscyplinarny sposób spojrzeć na wydarzenie Synodu Zamojskiego, zdobyć się na jego bezstronną, naukową ocenę oraz umieścić go w szerszym kontekście procesów kulturowo-cywilizacyjnych na terenach Pierwszej Rzeczypospolitej, które wpłynęły i nadal wywierają wpływ na kształtowanie się współczesnych społeczeństw Polski, Białorusi i Ukrainy.

WYBRANE

GALERIA

Krótki opis galerii. Można napisać, co galerie będą zawierać. Parę słów, które zachęcą do obejrzenia galerii.